F.A.Q
ถ้าคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม.....
1.อะไรคือข้อได้เปรียบของโครงการโซสนอฟกิโน เมื่อเทียบกับโครงการลักษณะเดียวกันในภูมิภาค?
ตลาดอสังหาฯในชานเมืองโนโวซีบีสค์เหมือนกับส่วนใหญ่ในรัสเซีย ที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยนอกเมืองนั้นไม่มีระบบระเบียบมามากกว่า 15 ปี ทั้งในส่วนกฎหมายที่ดิน และที่ดินซึ่งถือครองโดยสถาบันหรือเอกชน โดยภาพรวมชุมชนที่อยู่อาศัยตามชานเมืองโนโวซีบีสค์นั้นถูกสร้างขึ้นอย่างสับสนวุ่นวาย นักพัฒนาซื้อที่มาจากชาวนาแล้วขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินกับเจ้าหน้าที่รัฐ จากนั้นพวกเขาสร้างระบบการคมนาคมทีละส่วน โดยใช้เงินที่ได้มาจากการขายที่ดินแปลงย่อย (บางครั้งใช้เวลาถึง 5 ปีในการดำเนินการ) เนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่ยังมีไม่ครบสมบูรณ์ ผู้ซื้อจึงลังเลที่จะซื้อที่ดินแปลงย่อยจากนักพัฒนาเหล่านั้น ส่งผลให้พวกเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะก่อสร้างระบบการคมนาคมทั้งหมดที่จำเป็นของชุมชนนั้นๆ ให้เสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น

โครงการโซสนอฟกิโน ตั้งใจไว้ว่าการก่อสร้างระบบโครงข่ายวิศวกรรมและถนนทั้งหมดจะเสร็จในกำหนดเวลา 1 ปี ซึ่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการก่อสร้าง โดยความช่วยเหลือจากการระดมทุน ICO เราสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้โดยปราศจากปัญหา และทำการขายที่ดินแปลงย่อยให้กับผู้ซื้อได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด สร้างผลกำไรในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ เนื่องจากสาเหตุที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ย่านชานเมืองโนโวซีบีสค์นั้นขาดแคลนโครงการที่มีโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบครันและมีคุณภาพอย่างมาก
2. ในท้องตลาดมีที่ดินลักษณะเดียวกันซึ่งมีราคาถูกกว่าไหม?
ตลาดอสังหาฯในโนโวซีบีสค์นั้นไม่มีอัตราคุณภาพต่อราคา(quality-to-price ratio) โดยทั่วไปพื้นที่ซึ่งมีทำเลที่ใช้ประโยชน์ได้ และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั้นถูกสร้างตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต ราคาของที่ดินเหล่านั้นสูงกว่าที่อื่นๆหลายเท่าตัว แม้ว่าอาคารที่มีอยู่นั้นไม่ได้ดูสวยงามแต่ประการใด โครงการจัดสรรในปัจจุบันที่ไม่มีทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ หรือบ้านที่สร้างเสร็จให้กับลูกค้านั้น ราคาขั้นต่ำของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานั้นอยู่ที่ประมาณ 8,000เหรียญ สำหรับพื้นที่ 1,000 ตร.ม. (ซึ่งไม่มีระบบระบายน้ำเสียส่วนกลาง, ท่อก๊าซ หรือถนนลาดยาง)
3. มีความต้องการของผลิตภัณฑ์นี้ในท้องตลาดใช่ไหม?
โนโวซีบีสค์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของรัสเซีย (ประมาณ 2 ล้านคน) โนโวซีบีสค์เป็นศูนย์กลางการบริหารในภูมิภาคไซบีเรีย มีเหมืองแร่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสินค้าส่งออกถึง 80%

พิจารณาจากการอนุญาตให้สิทธิถือครองเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่งเริ่มมาได้เพียง 15 ปีเท่านั้น ตลาดที่ดินจึงอยู่ในทิศทางที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง
4. จำนวนเงินลงทุนที่ใช้ทำโครงการสำเร็จคือเท่าไหร่?
เราต้องการดึงดูดเงินทุนจำนวน 2,700,000ดอลลาร์ เราอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า 10 ปี และก่อนที่จะเริ่มทำ ICO เราได้ทำการคำนวณเงินทุนที่ต้องการสำหรับดำเนินงานให้แล้วเสร็จอย่างละเอียดแม่นยำ การคำนวณทั้งหมด งบต้นทุนสำหรับการดำเนินงาน และแผนการเงิน สามารถดูได้จากแผนธุรกิจ
5. ทำไมไม่ใช้ธนาคาร?
นี่ไม่ใช่โครงการแรกของเรา และเรารู้ว่าโครงการที่ดินสามารถจะสร้างผลกำไรได้มากด้วยการเริ่มต้นที่ถูกต้อง ตัวแปรที่สำคัญคือการลงทุนที่รวดเร็วทันเวลาในโครงการดังกล่าว มันเป็นเวลาสำหรับพวกเราที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการลงทุน โครงการนี้จะผสมผสานอุตสาหกรรมการก่อสร้างเข้ากับเทคโนโลยีการการเงินที่ทันสมัย
6. ใครสามารถเข้ามาเป็นนักลงทุนได้?
โดยส่วนใหญ่การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นการลงทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่ หรือผู้เล่นรายย่อยในตลาดที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในแต่ละภูมิภาค

แนวคิดหลักของการระดมทุนสาธารณะ เราสร้างโอกาสสำหรับทุกๆคนให้สามารถลงทุนได้ไม่ว่าจะอยู่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนาใด หรือเชื้อชาติอะไร โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการสร้างผลกำไร เปรียบเทียบกับ รูปแบบการทำงานของที่นี่จะแตกต่างจากรูปแบบการลงทุนโดยทั่วไป ผลประโยชน์และความต้องการของนักลงทุนกับของผู้พัฒนานั้นตรงกัน คือ การสร้างอย่างฉับไวและมีคุณภาพสูง เพื่อที่จะขายและสร้างผลกำไรในเวลาอันรวดเร็ว
7. นักลงทุนได้รับการปกป้องอย่างไร?
เราให้เหรียญดิจิตอลกับนักลงทุน ซึ่งเป็นรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับการประกันโดยที่ดิน โดยเราตั้งให้สินทรัพย์เท่าๆกันกับหุ้น หลังจากการลงทุน เงินจะถูกโอนไปเป็นเงินกู้ยืมให้กับบริษัทรัสเซียโดยมูลนิธิต่างชาติ ซึ่งจะมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรัสเซียในสัดส่วน 70% เงินกู้นี้คือฐานรองรับสำหรับการคืนทุนและรับรายได้จากการลงทุน แปลงที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของจะติดภาระผูกพันโดยเงินกู้ก้อนนี้ ด้วยวิธีการนี้ผู้ถือเหรียญทุกคนจึงได้รับการปกป้อง มูลนิธิโซสนอฟกิโนสามารถออกเอกสารรับรองเพื่อเป็นการยืนยันให้กับผู้ถือเหรียญที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ทางองค์กรจะมีการตรวจสอบบัญชีทุกๆครึ่งปี และรายงานทางบัญชีทั้งหมดจะถูกตีพิมพ์ นอกเหนือจากนี้ ผู้ถือเหรียญจะสามารถตัดสินใจในประเด็นสำคัญขององค์กรด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชนโหวต ในส่วนไซต์งานก่อสร้างจะได้รับการติดตั้งกล้องวิดีโอสำหรับสังเกตการณ์ นักลงทุนแต่ละรายสามารถเห็นได้ว่างานก่อสร้างอยู่ในระยะใดแล้ว ถ้ามีบางคนต้องการถอนตัวจากโครงการก็สามารถทำได้ตลอดเวลา
8. ทำไมถึงต้องใช้มูลนิธิต่างชาติในการเข้ามาลงทุน?
การขายเงินดิจิตอลเป็นเรื่องต้องห้ามในรัสเซีย ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนการซื้อและการขายเงินดิจิตอลจะทำขึ้นที่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) เงินจะเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิโซสนอฟกิโน และเข้าสู่บัญชีบริษัทรัสเซียภายใต้สัญญาเงินกู้ต่อไป มูลนิธิในเกาะเคย์แมนจะถือหุ้น 70% อยู่ในบริษัทรัสเซีย
9. ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน?
เราวางแผนไว้ว่าการลงทุนนี้จะจ่ายเงินได้ภายใน 2 ปี หลังจากสิ้นสุดการทำ ICO (ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม) เมื่อการระดมทุนสาธารณะสำเร็จ เราจะเริ่มดำเนินงานในขั้นต่อไป คือการก่อสร้างงานระบบโครงข่ายวิศวกรรมและถนนทั้งหมด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ปี จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

เราจะเริ่มขายที่ดินแปลงย่อยให้กับบุคคลทั่วไปในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่รอให้โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีการขายส่วนใหญ่จะเริ่มภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เราคาดหมายว่าที่ดินส่วนใหญ่จะขายเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ด้วยกรอบเวลาเหล่านี้ ผลกำไรของการลงทุนจะมากกว่า 300% ผลตอบแทนจากการลงทุนจะเริ่มจ่ายให้ในทุกไตรมาสนับจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
10. คุณจะทำอย่างไร ถ้าการทำ ICO ไม่สามารถระดมเงินทุนที่ต้องใช้ ให้ได้เพียงพอ?
ถ้าเราไม่สามารถระดมเงินได้เพียงพอ หรือได้น้อยเกินไป เราจะคืนเงิน จำนวนเงินที่เราต้องการสำหรับโครงการนี้นั้นคงที่ คือ 2,700,000ดอลลาร์
11. ทำไมคุณตัดสินใจใช้วิธีการนี้ ซึ่งไม่ปรกติธรรมดาสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการดึงดูดเงินทุน?
เงินที่สามารถหามาได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องสำหรับโครงการย่านชานเมืองนั้น บางครั้งนั้นก็มากมายกว่าที่หลายๆบริษัทด้านเทคโนโลยีสามารถทำได้ สิ่งที่สำคัญคือการจัดสรรสิ่งต่างๆอย่างทันท่วงที เพื่อให้ได้ผลกำไร และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้คน ด้วยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ย่านชานเมืองของรัสเซียเพิ่งเริ่มได้ไม่นานในปี พ.ศ. 2544 และเรามีโครงการซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนสูงมากมายที่จะทำในอนาคต มันจึงไม่มีเหตุผลที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลายาวนานผ่านธนาคาร รวมถึงเพื่อรักษากองทุนของพวกเราสำหรับทำให้โครงการต่างๆสำเร็จ

เราทุกคนรู้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถดูรายการที่ขายไปและสั่งซื้อมา รายได้เข้ามาในกระเป๋าที่แยกออกไป ทุกรายการเดินบัญชีสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์
12. ทำไมโครงการของคุณถึงดีกว่าโครงการอื่นๆ?
ไม่มีโครงการลงทุนอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ เราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในวงการที่ดึงดูดเงินลงทุนโดยการใช้ ICO

แน่นอนว่ามีโครงการ ICO อื่นที่สร้างผลกำไรในลักษณะเดียวกันบนธุรกิจสตาร์ทอัพที่หลากหลาย แต่ส่วนมากแล้วสิ่งที่ประกันหรือรับรองความสำเร็จของพวกเขามีแค่ ไอเดียแนวคิด หรือทักษะความสามารถบางอย่างเท่านั้น นั่นเป็นความเสี่ยงที่สูงมากสำหรับนักลงทุน

แต่สำหรับพวกเรานั้นมีสินทรัพย์ที่ดินซึ่งมีอยู่จริงเป็นหลักประกัน ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้ยังให้ผลตอบแทนที่สูงมาก
13. ทำไมคุณถึงใช้การทำ ICO ในเมื่อสามารถทำกำไรได้ขนาดนั้น?
เราไม่ได้มีแค่โครงการนี้โครงการเดียว และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อทำให้โครงการทั้งหมดสำเร็จนั้นมีจำกัด เราได้ลงทุนซื้อที่ดินแล้ว แต่เพื่อที่จะให้โครงการสำเร็จสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มอีก 2.7ล้านดอลลาร์ เราไม่สามารถค่อยๆสร้างระบบโครงข่ายต่างๆทีละส่วน หรือทำการก่อสร้างอย่างช้าๆเพื่อประหยัดเงินได้ เพราะแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเราต้องการคือการสามารถสร้างผลกำไรให้ได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยเหตุที่โครงการสามารถทำกำไรได้สูง จึงเอื้อต่อการที่เราจะใช้หลักการของ ICO กับโครงการนี้ เพื่อที่จะทำให้โครงการเสร็จลงได้ในเวลาที่สั้นที่สุด แล้วเริ่มโครงการใหม่ต่อไปโดยใช้ ICO เช่นเดิม เป็นการสร้างรายได้ที่มากขึ้น ในท้ายที่สุดเกิดเป็นการหมุนเวียนที่ดี